Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W GMINIE DŁUGOŁĘKA
 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zarządzenia nr 22/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Wójta Gminy Długołęka w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzony przez Gminę Długołęka w dniu 1 czerwca 2021 r. powinno rozpocząć się postępowanie uzupełniające do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 
Z przykrością jednak informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość wniosków złożonych przez opiekunów w rekrutacji właściwej, publiczne placówki oświatowe na terenie gminy Długołęka nie dysponują wolnymi miejscami.
 
Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że na internetowej platformie rekrutacyjnej, w dniu 1 czerwca 2021 r. nie pojawią się nowe oferty prezentujące miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych do postępowania uzupełniającego.
Rekrutacja ID: 123; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 499;